Paslaugų ir veiklos procesų transformavimasSkaitmeninės rinkodaros paslaugų standartizavimas bei paslaugų ir veiklos procesų transformavimas


UAB „2066“ nuo 2022 m. vasario mėn. įgyvendina projektą, kurio tikslas - naujų, aukštos pridėtinės vertės, konkurencingų kultūros ir kūrybinio turinio ir formos produktų kūrimas, investuojant į naujas konkurencingo skaitmeninio kultūros ir kūrybinio turinio bei formos paslaugas ir veiklos procesus.


Projekto rezultatas – bus sukurta Skaitmeninės rinkodaros paslaugų standartizavimo ir mokymo platforma su šiai platformai veikti reikalinga infrastruktūra. Taip pat įmonės paslaugų ir veiklos procesai bus transformuoti į naujas skaitmeninę ekonomiką skatinančias formas, standartizuojant ir labiau skaitmenizuojant teikiamas paslaugas ir procesus.


UAB „2066“, optimaliai išnaudodama laiką ir resursus, įgyvendins projektą maksimaliai siekdama projekte numatytų ir užsibrėžtų tikslų bei rezultatų.  


Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė


Projekto pavadinimas - Skaitmeninės rinkodaros paslaugų standartizavimas bei paslaugų ir veiklos procesų transformavimas.

Projekto vykdytojas: UAB „2066“

Projekto finansavimas ES struktūrinių fondų lėšomis: iki 93.069,52 EUR.

Projekto vykdymo pradžia: 2022 m. vasario 1 d.

Projekto vykdymo pabaiga: 2023 m. kovo 31 d.


UŽSISAKYK MŪSŲ NAUJIENAS