Klientų savitarnos sistema

2066 klientų savitarnos sprendimo sukūrimas ir įdiegimas


UAB „2066“ nuo 2022 m. vasario mėn. įgyvendina projektą, kurio tikslas - sukurti ir įdiegti paslaugų užsakymo ir jų valdymo savitarnos sprendimus klientams, apimančius automatizuotą klientų reklamos kampanijų analizės, vertinimo, tobulinimo ir apmokestinimo sistemą.


Projekto rezultatas – bus sukurta savitarnos sprendimo programinė įranga.  Taip pat veiklos rezultatas bus savitarnos sprendimo įdiegimas ir sukonfigūravimas, darbuotojų mokymas ir bus užtikrinta programinės įrangos priežiūra 36 mėn. nuo jos įdiegimo.


UAB „2066“, optimaliai išnaudodama laiką ir resursus, įgyvendins projektą maksimaliai siekdama projekte numatytų ir užsibrėžtų tikslų bei rezultatų.  


Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.


Projekto pavadinimas - 2066 klientų savitarnos sprendimo sukūrimas ir įdiegimas.


Projekto vykdytojas: UAB „2066“

Projekto vykdymo pradžia: 2022 m. vasario 10 d.

Projekto vykdymo pabaiga: 2022 m. rugpjūčio 10 d.


UŽSISAKYK MŪSŲ NAUJIENAS